Save the date

Op 13 januari 2024 organiseren we opnieuw een missionaire conferentie!

Noteer de datum alvast in je agenda.

Meedoen in Gods Missie, kansen voor het delen van geloof, hoop en liefde!

Locatie: Kerk aan het Lint, Utrecht LeidscheRijn. Meer informatie over de opzet en inhoud volgt.

Missionaire trendrede 2022

In de missionaire trendrede lees je over de kansen die er liggen voor de Nederlandse kerk. In deze trendrede lees je over drie trends: de behoefte aan een nieuw verhaal voor samenleven, verlangen naar echte vrijheid en fascinatie voor geest-verruiming. Je kunt de trendrede downloaden door op de cover afbeelding hiernaast te klikken.

regionale expertsessies

De trendrede kan meer zijn dan een boeiend verhaal dat aan het denken zet. We hopen dat kerken het gesprek over de trendrede aangaan en op zoek gaan hoe in eigen context de boodschap als goed nieuws ervaren kan worden. Niet alleen binnen de kerkgemeenschap, maar ook voor de samenleving. In twee expertsessies willen we dat gesprek stimuleren.  

Op donderdag 2 en 16 juni bieden we expertsessies op verschillende locaties in het land. De bedoeling is dat je als deelnemer al kennis hebt genomen van de trendrede, zodat een verdiepend vervolggesprek daarover kan plaatsvinden in een kleine setting. Tim Vreugdenhil en Ruben Beijl zullen op deze avond met deelnemers in gesprek gaan. De avond wordt gehost door Bas van Zuijlekom (2 juni, Het Palet, Duikerstraat 29 te Rotterdam) en Reinier Kramer (16 juni, Dokter Spanjaardweg 4b, Zwolle). De avonden duren van 20.00-22.00uur.

Bij voldoende belangstelling komt er na de zomer nog een expertsessie in regio Amersfoort.

Waar we op mikken:

  • Een groep van minimaal 10 en maximaal 20 mensen
  • Deelnemers komen niet alleen maar minstens met zijn tweeën, zodat het gesprek na afloop ook door gaat
  • Deelnemers laten bij inschrijving weten welk element uit de trendrede het meest resoneert en wat hun grootste uitdaging is.
  • De kosten voor deelname zijn €20 per persoon.

Wil je samen met iemand uit je gemeente deelnemen aan een van de expertsessies? Stuur dan uiterlijk 13 juni een email naar info@missieloket.nl.

Terugkijken

Hoe nu verder?

Met deze trendrede krijg je een overzicht van de trends. Je weet wat de kansen voor de kerk zijn en je hebt wat vragen meegekregen om op te kauwen. Laat het daar vooral niet ophouden. Deze trendrede is de aanzet voor een gesprek. Laten we elkaar inspireren. Herken je de trends? Of niet? Wat ga je doen? Heb ik iets over het hoofd gezien? Werkt het in jouw context totaal anders? Laat het ons weten.