Informatie en literatuur

Op deze pagina delen we tips over relevante en inspirerende boeken, bladen en artikelen.

Centrum kerk

Cursus misisonair leven

Een cursus missionair leven en kerkzijn vanuit het hart van het Evangelie, gebaseerd op Centrum-Kerk van Tim Keller.

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping.

Cover-Werken-met-Centrum-Kerk-768x1158

Bloeiend diaconaat

Een cursus voor diaconieen

Bloeiend diaconaat is voor elke diaconie die wil werken aan meer diaconale uitstraling van de gemeente.

In deze videocursus ga je in drie avonden als diaconie aan de slag met behulp van een praktisch werkboek met achtergrondinformatie en diverse uitdagende verwerkingsopdrachten. Verder word je op weg geholpen met een aantal korte video's. Samen zet je als diaconie concrete stappen in de ontwikkeling van jullie eigen diaconale praktijk. Deze cursus is een ideale start voor het nieuwe seizoen. Deelname voor diaconieën uit de GKV, CGK en NGK is gratis. Je krijgt dan een digitale versie van het werkboek en toegang tot de videoclips. Heb je liever een papieren versie van het werkboek, dan kun je die bestellen voor €10,- per exemplaar.

2016 Werkboek Bloeiend Diaconaat v1.1_Pagina_01

Centrum kerk

Cover-Centrum-Kerk-Nl

Hoe verkondig je het evangelie van genade en verzoening in onze moderne, post-christelijke samenleving? Dat is de grote vraag die Tim Keller zich heeft gesteld en waarmee hij in 1989 aan het werk is gegaan in New York City.

In dit boek laat hij zien welk antwoord hij heeft gevonden. Met behulp van uitdagende inzichten en prikkelende vragen zet hij een theologische visie neer voor de kerk in de stad, gebaseerd op oude Bijbelse waarden en normen, geschikt voor een nieuwe tijd.

Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door Stefan Paas. Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.

 

Lente in de kerk

9789043533706-lente-in-de-kerk-l-LQ-f

René van Loon schreef een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk.

Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland.

Dienst themanummer

dienst kerk zijn op de rand

Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair, hoe deel je geloof, hoop en liefde? Deze vraag vormt de aanleiding voor deze Dienst over de missionair-diaconale roeping van de kerk.

Mijzelf heeft het boek Missional Map-Making van Alan Roxburgh enorm geholpen. Vooral het beeld dat hij gebruikt is veelzeggend: dat wij in het missionair kerk-zijn vaak hopeloos verdwaald zijn. Je ziet de groene stip van de navigatie oplichten, maar eromheen zie je niets, alsof je midden in een weiland staat. Zelf heb ik dit een keer meegemaakt op vakantie en wat voelde ik mij toen verloren. Je moet navigatiekaarten op het juiste moment updaten. Roxburgh benadrukt dat we in een tijd leven waarin iedereen zijn eigen navigatiekaarten moet maken. Bovendien maken we navigatiekaarten terwijl we al onderweg zijn. Je kunt veel van elkaar leren, elkaar inspireren, maar lokaal zul je zelf de vertaalslag moeten maken.

Als een kerk opnieuw begint

1001004006201017

Overal in Nederland ontstaan nieuwe missionaire gemeenschappen. Deze ‘kerkplanting’ of ‘gemeentestichting’ is voor de initiatiefnemers altijd een zeer spannend gebeuren. Dit boek wil deze initiatiefnemers verder helpen.

Wat kan gemeentestichting ons leren over de missionaire kerk van de toekomst? Wie zijn vooral actief in kerkplanting? Waar lopen actieve kerkplanters tegenaan?
De auteurs komen uit verschillende hoeken van de kerk en zijn allen deskundig op het gebied van missionaire gemeentevorming. Zij staan garant voor een veelzijdige en diepgravende analyse en tegelijk voor een praktische toespitsing.

Uitgelicht

Yes! ik ben diaken

Yes! ik ben diaken

Met ‘Yes! ik ben diaken’ heb je als diaken een inspirerend en praktische uitgave in handen. Een ideale start voor je diaconale werk.

Als diaken heb je een mooie taak! Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel van kerkzijn: je gemeente helpen om handen
en voeten geven aan het Evangelie. ‘Yes! Ik ben diaken’ geeft je praktische handvatten om op jouw plek mee aan de slag te gaan. Deze eerste brochure geeft een goed beeld van een aantal diaconale basisprincipes en staat daarnaast stil bij de kern van je diaconale taak: je gemeente opbouwen in dienen, delen en doen.

In deel 2 van Yes ik ben diaken lees je meer over diaconale thema’s als armoede, eenzaamheid, over het geven van financiële steun en over verschillende vormen van samenwerken.