dromen en verlangen

Dromen en verlangen

Het bouwen van een schip begint met het verlangen naar de zee

Missie is met handen, hart en woorden het goed nieuws van Jezus delen. Alles begint met het verlangen om het evangelie en je leven te delen. Het Missieloket wil jou en je kerk graag helpen door te inspireren en te stimuleren daadwerkelijk in woord en daad present te zijn in de samenleving.

Andere kerken en pioniers gingen je al voor met vragen. Op deze pagina vind je materialen om dieper te dromen en verlangen te vergroten. Je vindt hier ook ideeën hoe je dit samen met anderen kunt doen: de start van teamvorming.

Als Havenkerk begeleiden we drie kleine buurtgemeenten (celkerken) en sturen daartoe echtparen uit. We willen als kerk niet te groot worden, omdat dan iets verdwijnt van onze kwetsbaarheid en ons contact met de omgeving. We zijn zuurdeeg: iets kleins in een groot geheel. 

Peter Strating - Pastor van de Havenkerk in Den Haag

Missionaire trends en kansen

trendrede

Missionaire Trendrede

Op de conferentie Kerk zijn op de rand werd de eerste Missionaire Trendrede gepresenteerd door Tim Vreugdenhil. Tim’s verhaal kun je hier terugkijken. Meer informatie over de conferentie vind je hier.  

samen eten

Kantelkansen

We veranderen als samenleving fundamenteel. Waar vindt de kerk aanknopingspunten voor het goede nieuws van Jezus Christus? Samen met een aantal organisaties doen we een voorzet met zes kantelkansen voor de kerk.

Meer over:

1379
Lezen en links

Informatie en literatuur

10969
Laat je inspireren

Praktijkvoorbeelden

Welke rol speelt mijn kerk in missie?

Elke kerk heeft haar eigen plekje in de missie van God en is zelf verantwoordelijk voor het initiatief daarin. Uit onderzoek is gebleken dat missionaire initiatieven meer niet-kerkelijken bereiken dan gevestigde kerken. Missionaire initiatieven nemen daarmee een sleutelpositie in voor de missie van de kerk. Je zou kunnen zeggen dat een kerk vitaler wordt als ze missionair werk opzet en dat ze zo ook tot zegen zijn voor andere kerken. Zeker als mensen tot geloof komen. Niets brengt meer feest in de kerk dan de doop van iemand die thuiskomt bij God.

We hebben elkaar nodig!

Geen enkele gemeente kan in haar missionair werk op zichzelf staan. Kerken hebben elkaar nodig. Het kerkverband kan daarbij de duurzaamheid van lokaal missionair werk bevorderen door het delen van ervaringen en het aanvullen van de middelen die nodig zijn. Voor het kerkverband is het daarnaast van belang om ontwikkelingen in de samenleving te volgen en ontwikkelingen en lessen van missionair pionierswerk te kennen. Daarmee wordt het vermogen om zelf kansen te leren herkennen om het evangelie te delen met de omgeving versterkt.

handleiding en spel

Gesprekstool

Er is een simulatiegame ontwikkeld die je als gemeente kan helpen om groei- en pijnpunten te ontdekken die kunnen opspelen bij missionaire initiatieven. Het mooie van deze game is dat je van tevoren de knelpunten en weerstanden die kunnen ontstaan leert kennen. Zo kun je deze op een zinvolle en opbouwende manier situaties bespreken en ben je met elkaar beter voorbereid.

Hoe bouw je aan een kerk? Wat komt daarbij kijken? Hoe leg je verbinding met de buurt? Hoe krijg je diversiteit in je gemeente? Wat is ‘inclusief kerk zijn’.  Wat zegt de Bijbel hierover? Wat is de dynamiek tussen je identiteit als kerk en inclusiviteit? Hoe kun je bouwen aan een inclusieve gemeenschap? 

Rudolf Setz en Marten van der Meulen schreven het boek 'Een kerk die Kan' met antwoorden op deze vragen.