Wie zijn wij?

Het Missieloket is een initiatief van het MissieFonds van de NGK en GKv, Kerkpunt en Verre Naasten. Samen delen we het verlangen om lokale kerken in de NGK en GKv te ondersteunen in hun missionaire roeping. We willen kerken stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving en in onze samenleving. 

Ons team

De partners van MISSIE-LOKET stellen personeel beschikbaar voor hun gezamenlijke missie: kerken helpen actief te zijn met missie in de eigen omgeving.

KerkpuntExtraFotoInsta-3

Derk Jan Poel

06-83944555
Adviseur Diaconaat en Integral Mission bij Kerkpunt
gienke

Gienke Boersma

06- 25061327
Coördinator (Mission Nederland) van Verre Naasten
Adviseur MissieFonds

Missieloket is een initiatief van