Verdieping en bezinning

Als een kerk (opnieuw) begint

Overal in Nederland ontstaan nieuwe missionaire gemeenschappen. Deze ‘kerkplanting’ of ‘gemeentestichting’ is voor de initiatiefnemers altijd een zeer spannend gebeuren. Dit boek wil deze initiatiefnemers verder helpen. Wat kan gemeentestichting ons leren over de missionaire kerk van de toekomst? Wie zijn vooral actief in kerkplanting? Waar lopen actieve kerkplanters tegenaan?
De auteurs komen uit verschillende hoeken van de kerk en zijn allen deskundig op het gebied van missionaire gemeentevorming. Zij staan garant voor een veelzijdige en diepgravende analyse en tegelijk voor een praktische toespitsing.

Auteurs: Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest en Sake Stoppels, 2008.

Kleine gereformeerde missionaire ecclessiologie

Onderzoekers van het Praktijkcentrum hebben in 2019 een missionaire ecclesiologie opgeleverd. Deze brochure is geschreven om een vacuüm op te vullen rond de begrippen missionair en gereformeerd. In deze kleine gereformeerde missionaire ecclesiologie worden gereformeerde en Bijbelse lijnen geschetst met betrekking tot missionaire initiatieven, en ook worden lessen van missionaire projecten gedeeld.

1001004006201017