Toolkit buurtonderzoek

Er zijn voor je stad, dorp of buurt betekent dat je buren blij zijn dat je er bent. Omdat ze het gevoel hebben dat je hen helpt, ook als ze geen christen zijn. Wie kerk in de buurt wil zijn, moet dus weten wat er gebeurt in zijn omgeving

Weet welke vragen mensen hebben; waar lopen ze tegenaan of waar hebben ze last van? Wat zijn hun verlangens, wensen en behoeften? Pas dan kun je kijken waar jullie, met de mogelijkheden van jouw gemeente, het beste aan kunnen bijdragen en op welke manier. In dit hoofdstuk vertellen we hoe je kunt ontdekken wat er speelt in jouw buurt.

Simulatiegame

Er is een gespreksleidraad ontwikkeld voor missionaire kerkvernieuwing. Je denkt na over de missionaire presentie van jullie gemeente in haar omgeving. Misschien ben je wel geïnspireerd door praktijkervaringen van andere gemeenten. Waar begin je dan?

Op basis van onderzoek heeft het praktijkcentrum een gespreksleidraad geschreven. Ook is er een simulatiegame  ontwikkeld om met je moederkerk en classis op een creatieve manier in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van je project.