Pionieren

Nieuwe vorm van kerkzijn

Onder de noemer gemeentestichting, kerkplanting of pioniersplek  verstaan we een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Daarbij hanteren we een aantal belangrijke principes:

  • Bid voor je wijk en elkaar en luister wat God duidelijk wil maken. Zo ontdek je je missie.
  • Stem af op je context door te luisteren naar de vragen die mensen hebben en naar wat er speelt. Dat vormt je visie om hen met goed nieuws te bereiken.
  • Vorm een team en werk vanuit een bezield en gedeeld geloof. Oefen om je geloof te delen, en laat je toerusten en aanscherpen.
  • Werk aan duurzame gemeenschapsvorming. Richt je op de langere termijn.

Hoe ontstaat een nieuw missionair initiatief?

een nieuw initiatief begint met Bidden en Luisteren. God gaat voorop. Sluit je aan bij waar Hij bezig is en ontdek waar Hij je roept. Dat betekent ook: goed observeren en luisteren naar wat er in de context speelt en gebeurt.

Daarna volgt de rest: liefhebben en dienen/ geloven verkennen – een team vormen, draagvlak verbreden, een projectplan maken, netwerk ontwikkelen, financiering regelen en een (nieuwe) vorm van kerkzijn ontdekken.