Financiële steun bij missionaire initiatieven

De beschikbaarheid van fondsen kan een drempel wegnemen voor kerken en regio’s waar wel missionaire kansen gezien worden, maar de financiële middelen ontoereikend zijn. Daarom is er een financieel vangnet voor regio’s die minder draagkrachtig zijn of waar zich veel missionaire kansen voordoen. Zo wordt onderlinge solidariteit binnen het kerkverband vormgegeven.

Steun is mogelijk in de vorm van startsubsidies en van aanvullende financiële steun. Een aanvraag  wordt beoordeeld door het MissieFonds van de GKv en NGK. De handreiking financiële steun voor missionaire initiatieven helpt hierin op weg.

Andere culturen in Nederland

Ook Verre Naasten draagt bij aan steun voor missionaire initiatieven, met in het bijzonder aandacht voor de kansen die er liggen op het gebied van de migratie en andere culturen in Nederland. Zo worden onder andere migrantenevangelisten gesteund, en ook initiatieven die zich richten op het bereiken van migranten en buitenlandse studenten met het evangelie. Wil je informatie over de mogelijkheden voor financiële steun? Neem dan contact op met Gienke Boersma.

Ondersteuning

De missie van Verre Naasten is “geloof delen wereldwijd”. Binnen Nederland steunt Verre Naasten projecten van partners met een gedeelde missie. De focus ligt daarbij op versterking van de missie door en onder verschillende culturen of kwetsbare doelgroepen die minder bereikt worden door de lokale kerken. Gebruik bij een aanvraag voor steun dit formulier.