Je hoeft het niet alleen te doen

Meedoen in de missie is spannend en uitdagend. Daarom verbinden we je graag aan missionaire netwerken, coaches en andere toerustende en inspirerende activiteiten.

Toerusting en opleiding

Toerusting voor kerken, ambtsdragers en kerkleden

Voor ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden is Kerkpunt een organisaties die ondersteuning en toerusting aanbiedt op het diaconaal missionaire terrein.

Parakerkelijke organisaties die ondersteunen bij evangelisatie:

Toerusting specifiek gericht op andere culturen in Nederland:

Advies en coaching

Netwerken die training en coaching bieden:

  • NL Zoekt | Geloven dicht bij huis | als je verdieping zoekt in de relatie met God, met je team en je buurt.
  • City to City Europe | als je pioniert in de setting van een stad.
  • ICP network | als je hart hebt voor de veelkleurige kerk van Jezus Christus.
  • PKN leergemeenschap pionieren | Wanneer  je project verbonden is aan een CGK of PKN kerk.

coaching en begeleiding van pioniers en hun teams op het werkveld.

Het is mogelijk om een keer te sparren met een ervaren pionier. Neem contact met ons op , dan proberen we een passende match te maken.