geleerde lessen van het missionaire veld

Lessen uit Haarlem

Sinds een aantal jaren faciliteert Tear de bezinning op Integral Mission in een learning & blessing community. Dit gebeurt door voorgangersreizen naar Oeganda, werkconferenties op locatie en inhoudelijke collegedagen. Op 16 januari 2020 organiseerde Tear in samenwerking met Geloven in de Stad en Agapè een werkconferentie over Integral Mission in Haarlem. Deze werkconferentie staat niet op zichzelf, maar is de vijfde op rij. Eerder vonden er bijeenkomsten plaats in Amsterdam, Zwolle, Arnhem en Den Haag. Vanuit de lokale context van Haarlem hebben we samen verschillende ontdekkingen gedaan. Deze worden samengevat in drie thema’s:
• Jij: Het is geen hogere wiskunde, je doet het met jezelf en met wie je bent en in je zwakte.
• Samenwerking: Niet alles samen doen, maar samen alles.
• Ontvanger: Niet hoeveel pitten zitten er in de appel, maar hoeveel appels zitten in de pit.

Lees meer >>

leren van 20 jaar pionieren in de gereformeerde kerken

Zo’n twintig jaar geleden kwamen op verschillende plaatsen spontaan initiatieven tot stand om nieuwe gemeenten te planten.
Een belangrijke impuls kwam vanuit de Verenigde Staten:
de groeiende aandacht voor het werk van Tim Keller, predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York. Keller maakte als gereformeerd theoloog gemeentestichting acceptabel voor gereformeerde kerkgenootschappen in Nederland. Welke lessen zijn er te leren van de kerkplantingen in ons land?

Lees meer in dit artikel van Stefan Paas >>

Christendom: Geloven over twintig jaar

Een nieuwe familie- door Frank Mulder 22 april 2020 -verschenen in de Groene Amsterdammernr. 17-18

Lege kerkzalen in coronatijd: is dit de toekomst van het christendom? Wat gelooft Nederland over een paar decennia nog? ‘Irrelevante dingen gaan naar de rommelmarkt, het geleefde geloof blijft over.’

Lees hier het artikel >>

Vijf nieuwe brillen voor de kerk – Siebrand Wierda en Martin de Jong

De kerk heeft gerichtheid op de stad nodig als katalysator voor kerkelijke ontwikkelingen in Nederland, reageren Siebrand Wierda en Martin de Jong op de serie ”Kerk in Amsterdam” in het RD, zomer 2018.

Tim Keller: Evangelisatie blijft zonder resultaat door gebrek aan moed en een gebrek aan liefde

Er zijn minstens drie redenen waarom evangelisatie zonder resultaat blijft. Gebrek aan fijngevoeligheid, gebrek aan moed en er is onverschilligheid, aldus Keller in het Nederlands Dagblad van 19 juni 2019.

Lees hier verder>>