Uitgelichte initiatieven
  Add a header to begin generating the table of contents
  Sporten met jongeren

  Jongerenwerk BeFree

  Elke donderdagavond in Rotterdam Zuid, in de wijk Beverwaard, wordt er gesport met de jongeren en mannen van de wijk op een plaatselijk sportveldje. Onder leiding van Maikel (van het buurtsteunpunt)  en Ruard (de dominee van Meer dan BeverWAARD) wordt fanatiek gevoetbald en veel gelachen. De opkomst is groot, gegroeid van een handvol wijkjongeren tot tientallen. De sfeer erg goed, al waren er vanzelfsprekend wat incidentjes. De vrijwilligers beginnen deze avond met een maaltijd en gebed. Door de weken heen heeft het contact met de jongeren zich verdiept, zijn de relaties gegroeid en ontmoeten enkele jongeren elkaar ook om de week op de zondagavond voor gesprek over levensthema’s. Dit werk vindt plaats  in samenwerking met het Buurtsteunpunt en House of Hope.  Een investeerder zich aangediend om lopende kosten te dragen.

  Liefde voor God, oog voor elkaar, hart voor de wijk

  Meer dan Beverwaard

  MEER dan BeverWAARD is een kleurrijke en aantrekkelijke kerk ván en vóór de Beverwaard. We zijn jong, onze diensten zijn laagdrempelig, en zijn een gemeente waarin alle culturen die de wijk rijk is zich welkom voelen! We willen je graag ontmoeten!

  In het hart van de wijk Rotterdam-Beverwaard, in het wijkgebouw, komt op zondagmiddag een kleine, groeiende, kleurrijke en kwetsbare groep mensen samen. Vanuit verschillende contexten, nationaliteiten, met verschillende verhalen vinden we elkaar voor Gods troon, met oog voor Hem en elkaar, en het verlangen naar meer van Hem. Onze samenkomsten worden gekenmerkt door een lage drempel en gastvrijheid, samen met diversiteit en God gecentreerdheid. We zien onszelf als een gemeente, maar ook als een missiegroep met een duidelijke missie in de kwetsbare wijk.

  www.meerdanbeverwaard.com

  De kracht van ontmoeting in de VINEX

  HECHT Leidschenveen Ypenburg

  Met steeds meer mensen in de wijk ervan getuigen en samen ontdekken hoe Jezus Christus ons leven en onze wijk tot bloei brengt. Dat was en is de missie van HECHT Leidschenveen Ypenburg, een pioniersplek die in 2016 is de vinexwijk vanuit de gereformeerd vrijgemaakte kerken in Den Haag.

  HECHT wil aansluiten bij de behoeften en interesses van mensen in de wijk. Hen ontmoeten waar ze zijn. Want, zo luidt het motto ‘wij geloven in de kracht van ontmoeting, ontmoeting met elkaar en misschien wel met God.’ De communities zijn dan ook plekken van ontmoeting, waar mensen gehoord en gezien worden, het leven kunnen delen en iets van Jezus’ liefde kunnen ervaren. Soms in woorden, altijd in daden.

  Inmiddels is er een diversiteit van HECHT-communities in de wijk. Van PROEF aanschuifmaaltijden tot JOY’N vrouwennetwerk en van DAUW stiltewandeling tot TRAAG, een eetclub voor doorkauwers waar bijbelverhalen op tafel komen. HECHT op Zondag is een centrale plek waar bezoekers van communities elkaar ontmoeten, een thema uit de Bijbel bespreken en met elkaar eten.

  Ga voor de complete ontmoetingskalender en voor meer informatie over HECHT naar de website.

  www.hecht-lvyp.nl/

   

  Mensen met een migratie achtergrond in het leiderschapsteam

  Huis van vrede

  Huis van Vrede heeft een sterk leiderschap team. Onze aanwezigheid in de buurt is via de gastvrijheid van de kerkleden. Mensen die tijdelijk huisvesting nodig hebben, kloppen aan en krijgen zo hun eerste kennismaking met het Christelijk geloof. Zo kwam Abbas ook in onze kerk. Hij kwam tot geloof en werd gedoopt en sindsdien hebben we een groeiende groep Afghaanse en Iraanse volgelingen van Jezus. In totaal ongeveer 50 mensen die recent tot geloof gekomen zijn. We hebben ook huisgenoten van Syrische, Afrikaanse en andere Asielachtergronden. We zijn blij met al deze nieuwe gelovigen, maar zijn ons er bewust van dat Marokkanen, Turken en Bulgaren, arbeidsmigranten met een moslim achtergrond, ondervertegenwoordigd zijn bij bijbelactiviteiten. Huis van Vrede wil het goede nieuws duidelijk laten zien en horen aan iedereen in de buurt. We willen deze groepen dus beter bereiken.

  We denken dat het hebben van een teamlid die de cultuur goed aanvoelt en de taal spreekt waardevol voor ons als gemeenschap en om nog duidelijker aanwezig te zijn als buurtcentrum en kerk voor Kanaleneilanders van alle achtergronden. Graag helpen we ook andere kerken om te bouwen aan een meer divers leiderschapsteam waarin ook andere culturen vertegenwoordigd zijn.

  Huis van Vrede is een geloofsgemeenschap op Kanaleneiland, een mooie wijk in Utrecht. Huis van Vrede is ook en buurtcentrum en inloophuis waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten. Elke zondag is er 11:00 Marokkaans ontbijt en vieren we dat Jezus leeft. Wekelijks zijn er huisgroepen. Het gebouw is een groot deel van de week geopend voor buurtactiviteiten. Iedereen is welkom. we hebben WIFI, gratis koffie en thee (en soms koekjes), lunch en een luisterend oor. Daarnaast zijn er wekelijks huisgroepen, bij mensen thuis. Daar eten we samen en leren we uit de bijbel. De meeste activiteiten vinden plaats bij Huis van Vrede.

  De laatste paar jaar is Huis van Vrede fors gegroeid. Jonge Nederlandse families, studenten en mensen met een migratieachtergrond weten elkaar te vinden rond het goede nieuws van Jezus Christus. Ongeveer een derde van de gemeenschap leeft zonder duidelijke bron van inkomsten of op een heel laag inkomen. Ons naaiatelier en het delen van huizen en geld zorgt dat we allemaal genoeg hebben.

  www.huisvanvrede.org

  mensen verbinden in netwerkgroepen

  Stadshartkerk

  Sinds 2015 bestaat de Stadshartkerk uit drie kerkvormen die vormgeven aan de missie ‘ mensen verbinden met Jezus en elkaar’: de kerkdienst op zondag, de doordeweekse huiskringen en netwerkgroepen. 

  De netwerkgroepen zijn qua omvang groter dan een huiskring, kleiner dan een kerkdienst. Met de netwerkgroepen zoekt de Stadshartkerk nadrukkelijk verbinding met de Amstelvener. Die staat nl. meestal ver af van de kerk. Een netwerkgroep bestaat uit 15-65 mensen en vormt zich rondom een gedeelde passie en/of een maatschappelijke nood. De netwerkgroep draait om en op relaties en gemeenschap.

  Er bestaan in de Stadshartkerk vier netwerkgroepen, zij zijn de beste illustratie van bovenstaande theorie.

  De Stadshartkerk is in november 2004 gestart als herplanting. In de jaren dat we bestaan, hebben we van alles bedacht. Zo hebben we een (theologisch) basisdocument vastgesteld met vijf belangrijke woorden voor ons als kerk: bijbel, evangelie, verandering, gemeenschap en cultuur. Ook hebben we vijf uitgangspunten die de basis vormen voor wat we doen: het evangelie centraal, een gemeenschap van leerlingen, een open en hechte gemeenschap, Jezus laten zien in Amstelveen en samenwerken met kerken en organisaties.

  www.stadshartkerk.nl

  Kerk aan de Leie

  Gent

  Kerk aan de Leie is een kleine gereformeerde kerk in het centrum van Gent. Al 40 jaar is deze kleine geloofsgemeenschap een baken van geloof, hoop en liefde door niet aflatende gastvrijheid en aandacht.

  De missie om mensen bij Jezus te brengen is de drijfveer is achter de activiteiten van de gemeente. Naast de gemeenteleden zijn er veel mensen uit de buurt betrokken bij onderdelen van het gemeenteleven, zoals de OASE middagen. De gemeente mag getuige zijn van geloofsgroei. De gemeente werkt volgens het principe van relatie evangelisatie. Een paar mooie voorbeelden zijn het uitnodigen van een (seculier) koor in de kerk, de lerarenconferentie voor godsdienstonderwijs die 2 x per jaar in het kerkgebouw plaatsvindt, de klassen die voor godsdienstonderwijs langskomen in de kerk.

  Van project naar zelfstandige geloofsgemeenschap

  Licht!

  LICHT! is als project in 2004 na enkele jaren van voorbereiding gestart. In november 2004 werd de eerste inloop gehouden in de Adelaarswiek gesteund door de medewerkers uit de 7 omringende kerkelijke gemeentes. Eind 2006 gingen de eerste twee evangelisatiewerkers aan de slag. De eerste huisgroep werd gevormd, Sing-Ins werden georganiseerd, een boekwinkel met dorpspastoraat werd gestart. De Alphacursus heeft jaarlijks gedraaid. In samenwerking met E&R werden de zomerweken en later de LICHTweken georganiseerd. Er is veel gebeurd. Er werd belijdenis gedaan, er werd gedoopt en er vertrokken ook weer mensen… Inmiddels heeft zich in eenvoud en kwetsbaarheid een geloofsgemeenschap gevormd, waarvan de drie huisgroepen de kern vormen. Daarbij komen de huisgroepen ook twee keer in de maand op zondag bij elkaar voor een samenkomst. Er is nu een geloofsgemeenschap die niet meer als project verder wil, maar als zelfstandige geloofsgemeenschap, waarbij LICHT zelf de eigenaar is en als Herberg verschil wil maken in Oost-Gelre. Vanaf 2020 gaat LICHT als zelfstandige geloofsgemeenschap verder met ondersteuning van Stadskerk Enschede/NGKv Neede.

  LICHT is een geloofsgemeenschap en wil in Lichtenvoorde een plek zijn, waar iedereen welkom is. Wij willen ons geloof in God en in Jezus als Gods Zoon uitdragen in Lichtenvoorde, omdat wij geloven dat een leven in Christus toekomst heeft. Door middel van onze samenkomsten, huisgroepen, inloopactiviteiten en door het organiseren van Alphacursussen willen we hieraan invulling geven.

  Als nieuwe kerk willen we er zijn voor de mensen in Lichtenvoorde en hen in contact brengen met de liefde van Jezus Christus. Wij geloven dat LICHT een gemeenschap is van onze Heer Jezus Christus. Wij zien LICHT als een Herberg in Lichtenvoorde, waar Jezus de eigenaar van is.

  • Met vrije toegang
  • Als rustplaats
  • Voor kort of lang verblijf
  • Voor (geestelijk) voedsel
  • Voor vriendschap en relaties
  • Om gekregen talenten in te kunnen zetten.

  www.lichtindeachterhoek.nl

  VIND community

  Huiskerk zijn in de wijk

  Enkele leden van de NGKv gemeente Zuiderkruis bouwen aan eenvoudige missionaire geloofsgemeenschappen vanuit de huizen in Maastricht. In 2010 is het gezin Van Dijk in de wijk Mariaberg gaan wonen om daar beschikbaar te zijn voor buurtbewoners. Inmiddels is dit initiatief uitgebreid met meer families. Om een duurzame, toegankelijke en vermenigvuldigbare vorm van kerk te zijn, hebben deze gezinnen gezamenlijke ritmes in hun dagelijks leven, waar gelovigen en niet-gelovigen eenvoudig bij kunnen aansluiten. Samen eten en gastvrijheid zijn belangrijk. Regelmatig sluiten ze aan bij buurtactiviteiten of organiseren ze zelf feestjes om verbinding tussen mensen te creëren. Ook zijn er diverse vaste momenten gericht op het ontdekken en vieren wie God is en wat Jezus heeft gedaan, en om samen te groeien in discipelschap.

  Het netwerk van de community VIND bestaat inmiddels uit een gevarieerde groep van mensen van allerlei sociale achtergronden en culturen.

  Het maakt deel uit van het netwerk van Nederland zoekt NLzoekt.nl.

  De NGKv Zuiderkruis is een kleine gemeente in Maastricht (samenwerking van NGK en GKv) die van harte de Here Jezus Christus wil dienen en Hem bekend wil maken, op grond van wat de Bijbel ons hierover leert.

  www.ngkvmaastricht.nl

  Missie onder migranten

  SALAAM Bunschoten

  In het gebouw van een buitenschoolse opvang wordt een gezamenlijk maaltijd te gehouden met zo’n 75 gasten. Ongeveer 90 % van de gasten is moslim, er komen mensen uit Iran, Irak, Afganistan, Syrie, en Palestijnen maar ook uit de regio Noord-Oost Afrika. enkele Christenen uit Syrië en Irak helpen met vertalen wat er wordt verteld. Er zijn is een overdenking waarbij de Bijbel opengaat om het evangelie bekend te maken. Er zijn goede contacten gelegd met migranten. waar mogelijk wordt hulp gegeven aan migranten met taal-hulp, werk en andere dagelijkse zaken.

  Wat in 2016 begon als een voorzichtig plan om migranten uit moslimlanden in Bunschoten bekend te maken met het evangelie is langzaam gegroeid naar een gemeenschap van mensen die elkaar ontmoet rond maandelijkse maaltijden en waar mensen met ene moslimachtergrond meedoen aan een Alphacursus. De naam voor het project is veelzeggend: Salaam, Arabisch voor vrede.

  Wij hopen en bidden dat op deze wijze het vuur van Pinksteren doorgegeven wordt aan mensen die Jezus niet kennen. Salaam heeft een eigen youtube kanaal.

  Kerkzijn vanuit een Wijkcentrum

  Hart voor Heerhugowaard

  In 2017 zou de gemeente Heerhugowaard de subsidie voor het wijkcentrum in de stad stopzetten. Dit zou betekenen dat het wijkcentrum en de brasserie haar deuren zouden moeten sluiten. Slecht voor de wijk, én slecht voor de kerk, Hart voor Heerhugowaard. Want het wijkcentrum is dé centrale ontmoetingsplek in het zuiden van Heerhugowaard. Hart voor Heerhugowaarders gebruikten het wijkcentrum voor het kinder- en jongerenwerk LUX, waar wekelijks meer dan 100 kinderen op af komen. En het wijkcentrum was de enige plek waar wij als kerk voldoende ruimte hadden  (de school waar we in samen kwamen was te klein geworden). Kortom: genoeg reden om lef te tonen en te kijken of we het wijkcentrum voor de wijk en voor de kerk konden behouden.

  Hart voor Heerhugowaard heeft daarvoor een aparte stichting opgericht: "Stichting Wijkcentrum De Zon." Deze stichting heeft tot doel om het wijkcentrum open te houden en er nieuw leven in te blazen. Met veel hulp hebben wij het kinder- en tienerwerk van LUX kunnen behouden. Ook kunnen wij op zondagochtend onze samenkomsten in het wijkcentrum houden. Een prachtige plek, waar we blij mee zijn. Door de week zijn er vrijwilligers (gelovig en niet gelovig) aanwezig die omzien naar hun medemens. Zo vinden de cliënten van Esdege Reigersdaal op zaterdag hun plek in het wijkcentrum. Een spelletje, ontmoeting, muziek.., het kan zoveel voor een mens betekenen. Door de week vinden er koffieochtenden plaats, computerlessen en tal van andere activiteiten. Bewonersgroepen en organisaties komen in het wijkcentrum vergaderen. En we zijn bezig om de brasserie nieuw leven in te blazen zodat het de huiskamer van de wijk gaat worden. Een ontmoetingsplek voor jong en oud.

  We zijn een eigentijdse kerk die in 2011 in Heerhugowaard begonnen is. We merkten dat er in de zuidelijke nieuwbouwwijken nauwelijks kerken te vinden waren, en omdat wij geen beter verhaal kennen dan het christelijke verhaal en ervaren hoeveel vreugde en vrijheid God ons geeft, wilden we dit graag delen met mensen die hiervoor open staan.

  Wij zijn dankbaar dat we als kerk een verschil voor de wijk konden maken. En ook voor onszelf, want we zijn blij met 'De Zon' als plek om onze activiteiten te organiseren en samen te komen. Helemaal omdat het een plek is waar we door de week allerlei mensen ontmoeten en iets voor onze naasten kunnen betekenen.

  www.hartvoorheerhogowaard.nl

  Zomerweken samen met E&R

  Staartlicht

  In de zomerweken  krijgt StaartLicht versterking van een  team van  6 jonge mensen vanuit de Vereniging Evangelisatie en Recreatie (www.eer.nl) . Dat levert mooie gesprekken met de buurtbewoners op  over God en Zijn schepping. Ook hebben we talloze feestelijke activiteiten, na de zomer wordt dit voortgezet met een regelmatige buurtlunch, kinderclub, GirlsOnly, huiswerkbegeleiding en meer).

  Staartlicht wil mensen dichter bij God brengen. Wij willen mensen op De Staart samenbrengen die met de bijbel
  als basis willen leven en Jezus willen leren kennen en aannemen als hun verlosser.

  Staartlicht wil hier heel praktisch vorm aan geven. Onze opdracht hebben we kort samengevat in 5 p’s:

  • Presence – zichtbaar zijn, zorgen dat bewoners ons leren kennen en omgekeerd.
  • Practice – praktische hulp bieden, te luisteren naar de behoeften van de wijkbewoners.
  • Peace – zoeken naar al het goede voor de bewoners voor De Staart.
  • Prayer – bidden voor De Staart en haar bewoners.
  • Proclamation – de boodschap verkondigen van Jezus als de weg, de waarheid en het leven.

  Iedereen die aan één van deze kernwoorden een positieve bijdrage wil leveren is van harte welkom
  om ons te ondersteunen in de organisatie van activiteiten.

  www.staartlicht.nl