image007

Aan de slag

‘Het is God zelf die Zijn werk doet in ons land. Het hangt echt niet van ons af’, aldus Arnout, pionier in een VINEX. Maar gaat het dan allemaal vanzelf? Nee, het is hard werken blijkt telkens weer. Steeds weer in beweging blijven, dat blijkt lastig. Meedoen in de missie vraagt telkens opnieuw committent om je aan te sluiten. Het is volhouden en blijven bidden om Gods leiding. Bereid zijn om bij te stellen waar nodig, anderen ruimte geven om te groeien. Maar het is ook vieren en blij zijn om wat God doet in mensenlevens. Die verhalen delen en anderen  laten delen in dit feest.

Heerlijk om te zien dat adviesdiensten van de GKv meedenken MET de werkvloer, en niet dingen verzinnen VOOR de werkvloer.

Johan Schelling

Noord Holland

Blijven leren

Doe het niet alleen maar laat anderen meekijken en meedenken. Wees accountable, aanspreekbaar op de keuzes die je maakt. Leer van anderen en bovenal: laat je leiden door de Heilige Geest. Fouten maken mag. Er niet van leren is zonde.

Pionieren is een proces van continu luisteren, plannen maken, ontdekken wat wel en niet werkt en bijsturen. Bij de ontwikkeling en evaluatie is daarom niet de centrale vraag of er precies is gebeurd wat in het pioniersplan staat. Het belangrijkste is dat het pioniersteam door de evaluatie nieuwe dingen leert en helder krijgt hoe ze verder kunnen. En dat er uitwisseling is met de samenwerkingspartners, zodat zij goed op de hoogte zijn. (bron lerenpionieren.nl)

Projectmatig werken

Het werken met een meerjarenplanning helpt om ontwikkelingen in beeld te brengen. Zo’n meerjarenplan krijgt een concrete uitwerking in een jaarplan.

Bij de opzet van een initiatief is het ook belangrijk om na te denken hoe en op welke punten evaluatie van plannen gaat plaatsvinden. In de (meerjaren)begroting worden de geplande ontwikkelingen vertaald in financiën. Er behoort een concrete verbinding te zijn tussen de doelen die nagestreefd worden en de middelen die daarvoor worden aangewend.

Deze cyclus van het maken van plannen, het uitvoeren ervan, het evalueren en het bijstellen ervan helpt de leiding om tijdig bij te sturen waar nodig en om in afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest, het project vorm te geven.

Verhalen delen

Het is belangrijk om je achterban mee te laten leven bij het spannende werk dat je doet. Deel je verhalen, ook de lastige dingen. Laat anderen meevieren wanneer er iemand gedoopt wordt. Deel een getuigenis van iemand die bij je project betrokken is geraakt. Verhalen delen kan op veel manieren. Gebruik social media om mensen op de hoogte te houden van activiteiten. Nieuwsbrieven zijn geschikt om een persoonlijk verhaal te delen. Houd je moederkerk of donateurs betrokken bij het werk door tenminste jaarlijks een verslag te schrijven en regelmatig een stukje te plaatsen in het kerkblad met goede foto’s. Een vlog of filmpje kan een geschikt middel zijn om een toelichting te geven bij een collecte voor je project. Vertel af en toe iets voor een (andere) groep mensen om ze te inspireren en de betrokkenheid te vergroten. Tip: laat mensen aan het woord die vertellen wat het project voor hen betekent.