Trendrede

Op de missionaire conferentie Meedoen in Gods missie heeft Kees van Ekris zijn missionaire trendrede gepresenteerd. De trendrede beschrijft vijf trends in een tijd vol contradictie. Wij leven in een onstuimige en explosieve tijd. Maar dit is juist de tijd waarin wij geroepen worden om op te staan als getuige van Christus, als vredestichter, als trooster, als activist. Deze trendrede wil daar handreikingen voor doen.

Vijf trends

In deze missionaire trendrede vind je vijf trends. Het zijn thema’s waar we vatbaar voor zijn. Het gaat over ons lichaam en ons zintuiglijke denken (1). Het gaat over onderdak vinden, over plekken waar
echtheid is en verbondenheid (2). In de veelheid van overtuigingen zijn wij alert op ‘wat werkt’, op geloofswoorden die ook iets uitwerken in het echte leven (3). Het klopt volgens deze trends dat ‘actie’ een woord is dat rond zoemt, radicaliteit, roeping. De ernst van wat je gelooft komt tot uiting in je bereidheid te handelen (4). En wij snakken naar mensen die niet bang zijn voor complexiteit. Mensen die het ingewikkelde van onze tijd kunnen vertalen in krachtige ideeën die je voor je ziet (5).Wat herken je van de vijf trends op jouw plek?

Verdiepen

In de trendrede vind je ook verdiepingsvragen, zodat je ze ook in je kerk kan bespreken. Onze hoop is dat dit trendrapport gemeenteleden, jeugdwerkers, kerkenraden, kerkelijk werkers, pioniers, predikanten en evangelisatiecommissies aan het werk zet. Lees er eens over door, overdenk eens hoe je dit fenomeen tegenkomt in jouw eigen omgeving. Vertaal dit eens naar je lokale situatie, met name gericht op het missionaire contact. Aan wie moet je denken, als je dit leest, welke gezichten zie jij voor je?

Podcast

Binnenkort komt er elke twee weken een podcastaflevering online over één van de trends uit de trendrede. Kees van Ekris en Rosa Douma (presentatrice Eerst dit-serie ‘Dit dus’) spreken met deskundige gasten zoals Paul Schenderling en Beatrice de Graaf over de thema’s lichaam, onderdak, geestkracht, radicaliteit en het genereren van ideeën.