Videocursus voor kringen over racisme: Met alle culturen

Tijdens Pinksteren lanceert ICP (Intercultural Church Plants) materiaal voor drie kringavonden rond de thema’s culturele diversiteit en racisme.

Het mondt uit in een uitnodigende weg voor de kerken: bouw geen hogere muur, maar een langere tafel. Dit materiaal is met financiële steun van MissieFonds en Verre Naasten ontwikkeld door ICP. De videocursus is gratis te gebruiken in de kerken en nodigt uit tot een verdiepend gesprek.

De cursus komt volgende week beschikbaar via de website van Verre Naasten www.verrenaasten.nl/gracism en maakt ook onderdeel uit van het kerkenpakket van Micha Nederland over de doorwerking Nederlandse slavernijslavernij.

Meer weten over het kerkenpakket ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst’ van Micha Nederland. Klik hier.