Vernieuwde regeling missionaire steun

De missionaire roeping van de kerken is corebusiness voor de kerk, maar soms ook een zoektocht hoe hier vorm aan te geven. Samen kun je meer dan alleen. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van de nieuwe regio’s te plaatsen en het gesprek hierover te voeren.

De Commissie Missionaire Steunverlening heeft een nieuwe regeling en stelt materiaal beschikbaar met informatie. Wanneer de eigen (financiële) mogelijkheden beperkt zijn kan aanvullende financiële steun voor missionaire initiatieven gevraagd worden bij het kerkverband. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met missiefonds@ngk.nl