Vernieuwde regeling missionaire steun

De missionaire roeping van de kerken is corebusiness voor de kerk, maar soms ook een zoektocht hoe hier vorm aan te geven. Samen kun je meer dan alleen. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van de nieuwe regio’s te plaatsen en het gesprek hierover te voeren. De Commissie Missionaire Steunverlening heeft een nieuwe regeling en stelt materiaal beschikbaar met informatie. Wanneer de eigen (financiële) mogelijkheden beperkt zijn kan aanvullende financiële steun voor missionaire initiatieven gevraagd worden bij het kerkverband. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met missiefonds@ngk.nl

Wat kunnen we voor je doen?

dromen en verlangen

Inspireren

Inspiratie om in woord en daad mee te doen met Gods missie.

image004

Opstarten

Advies en begeleiding bij het opstarten van nieuwe initiatieven.

image007

Uitvoeren

Ondersteuning bij de uitvoering en versterking van jouw initiatief.

image005

Doorgeven

Delen van bestaande initiatieven en hun geleerde lessen.

Wat is missie?

Met missie bedoelen we het delen van het goed nieuws van Jezus met handen, hart en woorden. God is aan het werk en wij mogen meehelpen om mensen bij Jezus te brengen. Alles begint met het verlangen om het evangelie te delen. Vanuit dat verlangen ga je bidden, alleen en met elkaar. Al biddend kom je tot ideeën gedachten. Ideeën worden plannen, en als ze van God zijn, worden plannen realiteit.

Wie zijn we?

Missieloket is een initiatief van verschillende organisaties in de NGK en GKv. Samen delen we het verlangen om lokale kerken te ondersteunen en stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

Wat doen wij?

  1. Stimuleren van diaconaal missionair denken en doen
  2. Advies en begeleiding bij het opstarten van diaconaal missionaire initiatieven.
  3. Ondersteuning bij de uitvoering deze initiatieven.
  4. Delen en doorgeven van bestaande initiatieven en hun geleerde lessen.

Heerlijk om te zien dat adviesdiensten van de GKv meedenken MET de werkvloer, en niet dingen verzinnen VOOR de werkvloer.

Johan Schelling

Noord Holland

Missieloket is een initiatief van